test

Sekojiet mūsu sasniegumiem, kas īstenoti pateicoties Jums Sasniegumi

Biedrība "Citāds Es" dibināta 2020.gada 10. februārī un izveidota ar mērķi:

  • Apvienot Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī viņu atbalstītājus.
  • Veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem.
  • Rast iespēju izveidot centru, kur bērni un jaunieši ar invaliditāti, darbojoties kopā, attīstītu ikdienai nepieciešamās iemaņas.
  • Iestāties par bērnu un jauniešu ar invaliditāti izglītības iegūšanas iespējām savā novadā.
  • Iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti.
  • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. 

Veidosim sabiedrību kā vienu veselumu. Bez aizspriedumiem un nosodījumiem. Pieņemsim viens otru tādus, kādi esam!

Mēs kopā spējam!

Jūs esiet mūsu Zelts!

Jūsu atbalsts bija, ir un būs nenovērtējams

Esiet kopā ar Mums

Mēs + Jūs = Kopā

test